दशैमा सामान हुने भो सस्तो,गाडी भाडा २८% बढ्ने , नेपालको फेरि हार

Avatar PrimeTime Nepal | September 18, 2021 6 Views 0 Likes 0 Ratings

6 Views 0 Ratings Rate it

दशैमा सामान हुने भो सस्तो,
गाडी भाडा २८% बढ्ने , नेपालको फेरि हार।

Visit Our Official Channel:
Facebook:
https://www.facebook.com/nepalprimetime

Youtube:
https://www.youtube.com/c/PrimeTimeNepal

Website:

PrimeTime Nepal


http://nepalitvshow.com

#primenews #nepalinews


6 Views 0 Ratings Rate it

Written by PrimeTime Nepal