आजका प्रमुख समाचार , अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय रोक्न निर्देशन देखि साफ को मिति परिवर्तन सम्म

Avatar PrimeTime Nepal | August 22, 2021 15 Views 0 Likes 0 Ratings

15 Views 0 Ratings Rate it

आजका प्रमुख समाचार , अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय रोक्न निर्देशन देखि साफ को मिति परिवर्तन सम्म

#Todaysnews
#nepalinews
#Sajhatvnews

Presenter and edit Prakash Bhandari


15 Views 0 Ratings Rate it

Written by PrimeTime Nepal